ANGUEANGUE.COM

Avís legal

Avís i Informació Legal i la seva acceptació

La present pàgina web, corresponent a la pàgina web www.angueangue.com, pertany a ANGUÈ ANGUÈ, que el seu titular és Anna Aromir amb domicili social a Barcelona capital (Espanya).

La finalitat d'aquesta pàgina és difondre els serveis i comercialitzar els productes exclusius a través de la pàgina Web, Internet i qualsevol altre mitjà de difusió o comunicació existent.

ANGUÈ ANGUÈ podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i/o configuració de la pàgina web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.

La utilització d'aquesta pàgina web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís en la versió publicada per ANGUÈ ANGUÈ en el moment en què l'usuari accedeixi a la pàgina web. Així mateix ANGUÈ ANGUÈ posa en coneixement dels usuaris d'aquesta pàgina web que aquestes Condicions Generals d'Ús poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar la pàgina web, ja que aquest pot sofrir modificacions.

La utilització de certs serveis oferts als usuaris a través de la pàgina web poden trobar-se sotmeses a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions Generals d'Ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis, l'usuari també ha de llegir atentament i acceptar, així mateix, les corresponents condicions particulars pròpies.

titular de la present pàgina web, pertanyent al lloc web: www.angueangue.com, és Anna Aromí, amb D.N.I. 29196775-T, amb domicili social a la ciutat de Barcelona.

La finalitat d'aquesta pàgina és difondre els serveis i comercialitzar els productes exclusius a través del lloc Web, Internet i qualsevol altre mitjà de difusió o comunicació existent.

ANGUÈ ANGUÈ podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i/o configuració del lloc web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.

La utilització d'aquesta pàgina web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís en la versió publicada per ANGUÈ ANGUÈ en el moment en què l'usuari accedeixi al lloc web. Així mateix ANGUÈ ANGUÈ posa en coneixement dels usuaris d'aquesta pàgina web que aquestes Condicions Generals d'Ús poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el lloc web, ja que aquest pot sofrir modificacions.

La utilització de certs serveis oferts als usuaris a través de la pàgina web poden trobar-se sotmeses a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions Generals d'Ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis, l'usuari també ha de llegir atentament i acceptar així mateix les corresponents condicions particulars pròpies.


IniciInici