ANGUEANGUE.COM

Privacitat

Condicions generals

Aquestes condiciones generals de compra regulin l'Adquisició, mitjançant el lloc web www.angueangue.com, per part dels clients de Anguè Anguè dels productes oferts a la pàgina web. El responsable de la pàgina web és: Anguè Anguè Anna Aromir Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Espanya angueangue@angueangue.com Per comprar a través del web és Necessari que el client és Registri com a usuari del portal i accepti els Condicions Generals. AQUESTA Acceptació vol dir l'Acceptació expressa, plena i sense reserves de La totalitat de les condiciones generals de compra a la versión publicada per Anguè Anguè al Moment de l'accés de l'client a la tenda virtual. Les Seves comandes és poden formalitzar a espanyol. Els fulles oficials de reclamació estaran a la DISPOSICIÓ dels clients a través del correu electrònic angueangue@angueangue.com

Política de privacitat

Amb AQUEST avís de privacitat, Anguè Anguè és Proposa informar perque a els Usuaris determinin lliure i voluntariament si desitgen facilitar Anguè Anguè els tats personals (d'ara endavant "Dades Personals") que se'ls puguin requerir o que és puguin Obtenir USUARIS en OCASIÓ de l'Adquisició de productes, sol·licitud d'inscripció o d'informació en l'lloc web explotat per Anguè Anguè allotjat a la URL www.angueangue.com o dels serveis que és puguin contractar a través de este portal. Les Dades Personals recollits seran Objecte de Tractament automatitzat i incorporats ALS S'ACOMPANYA Fitxers automatitzats per Anguè Anguè i Inscrits a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, vaig sentir Anna Aromir titular i responsable de este fitxer (d'ara Endavant, el "Fitxer" ). Amb AQUEST Objecte, Anguè Anguè proporcionarà ALS Usuaris a els recursos Tècnics adequats perque, amb caràcter previ, puguin Accedir a AQUEST avís sobre la Política de Protecció de Dades o QUALSEVOL Altra informació rellevant i puguin prestar su Consentiment a fi que Anguè Anguè procedeixi a l'Tractament automatitzat de su Dades Personals.

Legislació aplicable

Les condicions generals d'ús i la resta de condicions legals del lloc web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.


IniciInici